Albino Núñez Domínguez

Escritor, pedagogo e poeta1, naceu na Mezquita (A Merca, Ourense) o 13 de decembro de 1901. Estuda Maxisterio na Escola Normal de Ourense, sendo «discípulo predilecto de don Vicente Risco, don Felipe Pedreira, don José Soler e de dona Araceli Ancochea» (A. Vilanova).